Privacy Verklaring

Algemene gegevens

ANZON BV gevestigd aan Industriestraat 220 Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.anzon.nl
Industriestraat 220
7553 CX Hengelo
074 410 00 00

Mark Peters is de Functionaris Gegevensbescherming van ANZON BV. Hij is te bereiken via info@anzon.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

ANZON BV (hierna geschreven als ANZON) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anzon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ANZON verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geen geautomatiseerde besluitvorming

ANZON neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ANZON) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ANZON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gevoelige persoonsgegevens verwijderen wij direct zodra de dienst(en) die dit vereisen zijn uitgevoerd en afgerond. Facturen bewaren wij zolang dit verplicht is volgens de Nederlandse wet.


Delen van persoonsgegevens met derden

ANZON verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ANZON gebruikt alleen geanonimiseerde analytische cookies om deze website te kunnen verbeteren. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ANZON en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anzon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, normaliter binnen 4 weken, met uitzondering van vakantie(s) of bijzondere sluitingstijden, waardoor dit 8 weken kan worden.

ANZON wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hier een klacht indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ANZON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@anzon.nl.

ANZON heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Bedrijfspand met beveiliging
 • Toegang met wachtwoord voor laptop & mobiel
 • Virusscanners


ANZON zonne-energie

We doen ons best om volledig aan de AVG te voldoen en staan altijd open voor feedback.

Onze focus ligt op het leveren van de best mogelijke dienst en om al onze klanten het beste zonne-energie-systeem te geven dat past in elke unieke situatie. We zijn niet gebaat bij het verzamelen of delen van persoonsgegevens.

Adres

Industriestraat 220
7553 CX Hengelo

Telefoon

074 - 410 00 00

E-mail

info@anzon.nl

Zonne-energie in Oost Nederland